Fukushima Akira

1385225_1396189603950846_498793810_n_zps2234708b.jpg

1385225_1396189603950846_498793810_n_zps2234708b.jpg
Fukushima Akira, Aug 10, 2016