Fukushima Akira

10445975_549449538494110_8981669002648212207_n_zpsf4cb9da3.jpg

10445975_549449538494110_8981669002648212207_n_zpsf4cb9da3.jpg
Fukushima Akira, Aug 10, 2016